Generelt om lading av elbil

Informasjon om ladin

Hvem hva er DSB
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er nasjonal elsikkerhetsmyndighet og forvalter regelverket for sikker utførelse og bruk av elektriske ...
Tue, 22 Des, 2020 at 2:12 PM
Etablering av ladepunkter
Etablering av ladestasjoner er regulert av DSBs forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel) og normen NEK 400 Elektriske lavspenningsinstallasjoner som...
Tue, 22 Des, 2020 at 2:14 PM
Vanlig jordet kontakt - Mode 2
Mode 2 ladeutstyr har en spesialtilpasset ladekabel med styringsboks (såkalt ICCB). Kabelen leveres med bilen og er normalt utstyrt med en plugg som kobl...
Sun, 3 Jan, 2021 at 9:49 AM
Ladestasjon Mode 3
Mode 3 lading foregår ved tilkobling med spesialtilpasset kontakt for lading av elektriske biler. Denne kontakten har tre faseledere, jord og en pilotkontak...
Sun, 3 Jan, 2021 at 9:52 AM
Lading fra eksisterende kontakter
Paragraf 16 i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg har krav om at anlegget skal være egnet til forutsatt bruk. Lading fra en vanlig jordet kontakt ute...
Tue, 22 Des, 2020 at 3:25 PM
Skjøteledninger skal ikke benyttes
Skjøteledninger og adaptere (overganger fra en kontakttype til en annen) skal ikke benyttes og i bilens brukerveiledning skal det finnes en advarsel om at d...
Fri, 17 Sep, 2021 at 9:57 AM
Krav til sjekk av ladesystem i borettslag og sameier
Borettslag og sameier er underlagt krav i forskrift om internkontroll og skal derfor etablere rutiner for kontroll og vedlikehold av det elektriske anlegget...
Tue, 22 Des, 2020 at 3:28 PM
Elbiler, lading og brannfare
Det er viktig å ha respekt for at strømmen i seg selv representerer en fare for elektrisk sjokk ved feil, og at strømmen har energi som kan medføre fare for...
Tue, 22 Des, 2020 at 3:30 PM
Krav til brannsikring i bygning
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har ansvar for krav til forebyggende brannsikkerhet i bygninger. Dette er regulert i forskrift om tekniske krav til byg...
Tue, 22 Des, 2020 at 3:31 PM
Installasjon av elbil lader
I en Mode 3 ladeinstallasjon er det viktig å ha en egen kurs med 30mA jordfeilbryter, type B. Hvis ladeboksen inneholder jordfeilbryter kan jordfeilbryter f...
Sun, 3 Jan, 2021 at 9:55 AM