Tips til ulike bilmodeller

Nissan Leaf - gen1
Bilen lader ikke hele tiden, men stopper opp -    Sjekk at ikke charge timer har blitt aktivert i bilen. Denne slås av med menyknappene.
Mon, 20 Jan, 2020 at 9:27 AM