Spørsmål og svar Energistyring

Hvorfor trenger jeg styring i hjemmet når jeg har solcelleanlegg?
Gjennom å styre energilaster vil du kunne bruke mer av strømmen  du produserer selv lokalt, fremfor å selge den ut på strømnettet. Typisk gjøres dette ved a...
Wed, 24 Apr, 2019 at 9:31 AM
Hva er det som styres i mitt hjem?
I styringsløsningen så er det elektrisk gulvvarme og varmtvannsbereder som styres. Årsaken til at disse styres, er at det er såkalte «trege laster» - varmtv...
Wed, 24 Apr, 2019 at 9:31 AM
Må jeg aktivt styre noe selv?
Du behøver ikke aktivt å gjøre noe selv. Men du har anledning til å overstyre, og du kan også velge høyere eller lavere komfortnivå.  
Wed, 24 Apr, 2019 at 9:31 AM
Hvordan vet jeg at jeg har nok varmt vann hvis det styres automatisk?
Vi tar utgangspunkt i normalt forbruk, men alle kunder kan sette sine individuelle nivåer – altså i hvor lange perioder varmtvannsberederen slår seg av i fo...
Wed, 24 Apr, 2019 at 9:32 AM
Kan jeg slå av styringen?
Ja, styringen kan deaktiveres. Da vil ingen av komponentene styres automatisk, men du har fremdeles muligheten til å styre disse manuelt. 
Wed, 24 Apr, 2019 at 9:32 AM
Kan jeg si opp abonnementet?
Ja, du kan si opp abonnementet på automatisk styring. Du vil da ikke kunne styre varmtvannsberederen, og gulvvarme kan kun styres direkte på termostaten.  ...
Wed, 24 Apr, 2019 at 9:33 AM
Kan jeg styre andre komponenter i samme løsning?
Per dags dato så har vi ikke åpnet for styring av andre komponenter. Dette er fordi den automatiske løsningen er designet for å styre nettopp disse komponen...
Wed, 24 Apr, 2019 at 9:33 AM
Kan jeg få denne løsningen selv om jeg har kjøpt solcelleanlegg fra andre?
I utgangspunktet ikke – dette er fordi løsningen primært er tilpasset de inverterene og eventuelt batteriene som vi leverer, og vi ser at dette gir en stabi...
Wed, 24 Apr, 2019 at 9:34 AM