Viktig informasjon

Informasjon vedrørende oppsigelse av tjeneste for NorDan Smartdør
Bakgrunn: Produsent av Smartdøren har valgt å stanse produksjon og videreutvikling (ref. https://www.nordan.no/smartdor).  Beslutningen om å fase ut pr...
Thu, 14 Jun, 2018 at 1:46 PM
Oppgradering styringspanel
Noen av dere kan ha opplevd å få en melding på styringspanelet i boligen om at dette har en oppdatering klar. Dersom en har valgt å kjøre denne så starter p...
Tue, 17 Jul, 2018 at 11:53 AM