Viktig informasjon

Informasjon vedrørende oppsigelse av tjeneste for NorDan Smartdør
Bakgrunn: Produsent av Smartdøren har valgt å stanse produksjon og videreutvikling (ref. https://www.nordan.no/smartdor).  Beslutningen om å fase ut pr...
Thu, 14 Jun, 2018 at 1:46 PM