Måling og fordeling fjernvarme

Sharky 774 Måler for fjernvarme - Avlesningsguide
Guide for manuelt å kunne sjekke forbruksdata på fjernvarmemåler fra Sharky. 
Tue, 26 Nov, 2019 at 5:48 PM
Hvordan fungerer en energimåler for fjernvarme
Hvordan kan det ha seg at måleren som skal måle forbruket av fjernvarme oppgir en verdi i KWh? Det er en vanlig oppfatning at KWh er det samme som strøm...
Wed, 1 Apr, 2020 at 10:58 PM
Kan jeg påvirke mitt forbruk
De viktigste tiltakene man kan gjøre for å redusere kostnadene på fjernvarme er å ha et bevisst forhold til hva fjernvarmen benyttes til. Forbruk av var...
Mon, 23 Mar, 2020 at 9:43 AM
Hvordan fungerer en vannmåler
I leiligheter er en vannmåler oftest en mengdemåler (mekaniske vingehjulsmålere). Når vannet flyter forbi så vil vingehjulene rotere og således måle vannmen...
Mon, 23 Mar, 2020 at 9:39 AM
Forenklet oppstilling strøm - fjernvarme
Wed, 1 Apr, 2020 at 9:25 PM
Forklaring produktkoder faktura
7019 - Månedspris er fast hver mnd, og er kostnaden for tjenesten vi leverer samt leie av målerutstyr. Dette er regulert i kontrakt mellom Smartly og Sameie...
Mon, 30 Mar, 2020 at 9:19 AM
Kamstrup Måler for fjernvarme - Avlesningsguide
Guide for manuelt å kunne sjekke forbruksdata på fjernvarmemåler fra Kamstrup.
Mon, 5 Feb, 2018 at 3:19 PM