Måling og fordeling fjernvarme

Sharky 774 Måler for fjernvarme - Avlesningsguide
Guide for manuelt å kunne sjekke forbruksdata på fjernvarmemåler fra Sharky. 
Tue, 26 Nov, 2019 at 5:48 PM
Hvordan fungerer en energimåler for fjernvarme
Hvordan kan det ha seg at måleren som skal måle forbruket av fjernvarme oppgir en verdi i KWh? Det er en vanlig oppfatning at KWh er det samme som strøm...
Wed, 1 Apr, 2020 at 10:58 PM
Kan jeg påvirke mitt forbruk
De viktigste tiltakene man kan gjøre for å redusere kostnadene på fjernvarme i din boligseksjon er å ha et bevisst forhold til hva fjernvarmen benyttes til....
Tue, 6 Apr, 2021 at 3:31 PM
Hvordan fungerer en vannmåler
I leiligheter er en vannmåler oftest en mengdemåler (mekaniske vingehjulsmålere). Når vannet flyter forbi så vil vingehjulene rotere og således måle vannmen...
Mon, 23 Mar, 2020 at 9:39 AM
Forenklet oppstilling strøm - fjernvarme
Wed, 1 Apr, 2020 at 9:25 PM
Forklaring produktkoder faktura
7019 - Månedspris er fast hver mnd, og er kostnaden for tjenesten vi leverer samt leie av målerutstyr. Dette er regulert i kontrakt mellom Smartly og Sameie...
Wed, 7 Apr, 2021 at 7:52 AM
Kamstrup Måler for fjernvarme - Avlesningsguide
Guide for manuelt å kunne sjekke forbruksdata på fjernvarmemåler fra Kamstrup.
Mon, 5 Feb, 2018 at 3:19 PM
Hva er fordelen med fjernvarme?
Leser du dette, er sannsynligheten stor for at du nå har overtatt en bolig med en eller annen form for fjernvarme, det skal du være glad for!  Fordelene...
Tue, 15 Des, 2020 at 2:07 PM
Eierskifte, hvordan melde flytting for Smartly Energiservice?
Uansett om du skal du flytte inn eller ut av bolig med fjernvarme hvor Smartly har den individuelle målingen av ditt energiforbruk, eller overta abonnemente...
Wed, 7 Apr, 2021 at 7:55 AM
Bytte av målere
Har dere en annen målerløsning fra før og nå skal over i Smartly løsningen, gjøres det på følgende måte: Smartly har inngått en avtale med styret i dit...
Wed, 7 Apr, 2021 at 7:57 AM