Smartdør - Elektronisk låsing

Jeg skal bytte internettleverandør. Hva betyr det for min SmartDør?
Dersom døren din er tilkoblet via nettverkskabel trenger du ikke gjøre noe. Dersom døren din er tilkoblet via Wi-Fi og navn eller passord endres må du laste...
Tue, 22 Aug, 2017 at 9:38 AM
Hvordan kan jeg sjekke dørens serienummer og IP-adresse?
Om du skal kontakte Kundeservice (51 90 80 90) kan det være nyttig å ha serienummeret og IP til døren klart. Dette kan du få tilgang til på følgende måte:...
Tue, 22 Aug, 2017 at 10:02 AM
Jeg har byttet navn/passord på tradløst nettverk, må jeg endre på dørinnstillingene?
Dersom døren din er tilkoblet via Wi-Fi og navn eller passord endres, må du laste ned/bruke NorDan Oppsett App for å konfigurere Wi-Fi i døren på nytt. Er d...
Tue, 22 Aug, 2017 at 9:40 AM
Bør jeg velge kun kode eller nøkkelbrikke med kode?
Nøkkelbrikke med kode er tilgjengelig for deg som ønsker ekstra sikkerhet.
Tue, 22 Aug, 2017 at 9:41 AM
Kan jeg legge til flere på ringeklokken?
Denne funksjonen forusetter et Basis abonnement. Du kan legge til flere personer på ringeklokken ved å gå til siden «SmartDør» og velge navn i listene d...
Tue, 22 Aug, 2017 at 9:41 AM
Hva er Master-PIN og når bruker jeg denne?
Master-PIN brukes for få tilgang til oppsettsmenyen på dørens panel dersom du trenger å sette opp døren på nytt. Dette må du for eksempel gjøre dersom du ha...
Tue, 22 Aug, 2017 at 9:42 AM
Hvordan lager jeg en tidsbegrenset tilgang?
Dersom du ønsker å begrense tilgangen til en kode eller nøkkelbrikke som finnes allerede, går du til «Brukere», velger «Nøkkelbrikker og koder» på brukeren ...
Tue, 22 Aug, 2017 at 9:43 AM
Jeg har glemt pinkoden min. Hva gjør jeg?
Du kan endre eller slette en PIN-kode ved å gå til MinSide-siden «Brukere», velge «Nøkkelbrikker og koder» på brukeren og endre eller slette PIN-koden.
Tue, 22 Aug, 2017 at 9:44 AM
Jeg har mistet en nøkkelbrikke. Hva gjør jeg?
Du kan sperre en nøkkelbrikke ved å gå til MinSide-siden «Brukere», velge «Nøkkelbrikker og koder» på brukeren som har mistet nøkkelbrikken og klikke «slett...
Tue, 22 Aug, 2017 at 9:44 AM
Hvordan lager jeg en midlertidig kode?
Du kan lage en midlertidig kode ved å gå til MinSide-siden «Brukere» og velge «Lag en midlertidig kode». Denne funksjonen forutsetter et Basis abonnement. ...
Tue, 22 Aug, 2017 at 9:46 AM