Smartdør - Elektronisk låsing

Hvordan kan jeg sjekke dørens serienummer og IP-adresse?
Om du skal kontakte Kundeservice (51 90 80 90) kan det være nyttig å ha serienummeret og IP til døren klart. Dette kan du få tilgang til på følgende måte:...
Tue, 22 Aug, 2017 at 9:27 AM
Hva får jeg i et smartdør abonnement?
Du finner en oversikt over ditt abonnement på siden «Mitt abonnement»
Tue, 22 Aug, 2017 at 9:52 AM
Hvordan fungerer smekklåsen?
Smekklås låser døren automatisk så snart du lukker døren. Du kan skru av denne funksjonaliteten og velge å låse døren manuelt. Ved manuell låsing låses døre...
Tue, 22 Aug, 2017 at 9:29 AM
Hva skjer når prøveperioden er over?
Abonnementet går da over til å bli et løpende abonnement med fast månedlig kostnad.
Tue, 22 Aug, 2017 at 9:48 AM
Hva er forskjellen på hovedringeklokke og personlig ringeklokke?
Hovedringeklokken ringer på til den/de som er satt opp på Hovedringeklokken på MinSide. Opp til tre brukere kan være definert inn her. Dersom døren er satt ...
Tue, 22 Aug, 2017 at 9:31 AM
Er det bindingstid på smartdør abonnementet?
Det er ikke bindingstid på abonnementet.
Tue, 22 Aug, 2017 at 9:53 AM
Hvordan ringer jeg på?
Du ringer på ved å trykke på bjellesymbolet. Dersom døren er satt opp med individuelle ringeknapper vil skjermen vise opp til fem navn og tilsvarende nummer...
Tue, 22 Aug, 2017 at 9:32 AM
Hvordan avslutter jeg et smartdør abonnement?
Dersom du ønsker å avslutte abonnementet ditt kan du kontakte Kundeservice på 51 90 80 90.
Tue, 22 Aug, 2017 at 9:54 AM
Panelet på døren er sort. Hvordan “vekker” jeg panelet?
Panelet må vekkes til live ved å legge hånden på kodepanelet, like over NorDan-logoen. Mer enn én finger må berøre panelet.
Tue, 22 Aug, 2017 at 9:33 AM
Hva gjør jeg om strømmen går?
Døren har batteri som gjør at den fungerer selv om strømmen er borte. Ringeknappene vil ikke fungere når døren går på batteri. Dersom du skulle være virkel...
Tue, 22 Aug, 2017 at 9:37 AM