Port- dørtelefoni

Ønsker å få mitt navn i ringeklokken?
Dersom du ønsker å få ditt navn i ringeklokken i tillegg til leilighetsnummer så registrerer du bare en sak her på supportsidene, Husk å legge med informasj...
Thu, 31 Aug, 2017 at 2:53 PM
Mistet RFID kort
Vennligst ta kontakt med vårt Kundesenter for bestilling av nye kort og deaktivering av de gamle. Dette kan gjøres ved å registrere en sak på support.smarlt...
Tue, 11 Sep, 2018 at 3:10 PM
Ønsker å bestille nye RFID brikker til porttelefon anlegget, hva gjør jeg
Dersom du ønsker nye brikker til porttelefon anlegget så kan dette bestilles ved å lage en sak på support.smartly.no, mail til support@smartly.no eller v...
Tue, 11 Sep, 2018 at 3:11 PM