Ventilasjon

Hvor finner jeg oversikt over alarmer fra ventilasjonsanlegget?
Smartly-app’en har en egen logg hvor en finner oversikt over viktige hendelser på ditt Smartly-anlegg. Her vil en også finne eventuelle alarmer fra ventilas...
Tue, 22 Aug, 2017 at 10:23 AM
Kan jeg stoppe ventilasjonsanlegget når vi ikke er hjemme?
Ventilasjonsanlegget er dimensjonert for kontinuerlig drift på innstilling «NORMAL», og aggregatet skal bare stoppes for vedlikehold/ service. Ved langv...
Tue, 22 Aug, 2017 at 10:23 AM
Hvor ofte må det byttes filter?
Villavent-aggregatene er utstyrt med effektive og veldimensjonerte filter. Vanligvis er det tilstrekkelig å bytte filter 1 gang pr. år. Ved spesielt foruren...
Tue, 22 Aug, 2017 at 10:23 AM
Hvorfor må det byttes filter?
Et filter som ikke byttes vil etter hvert bli tett av forurensing/partikler i luften. Tette filter vil medføre at ventilasjonskapasiteten reduseres, samtidi...
Tue, 22 Aug, 2017 at 10:24 AM
Hva er behovsstyrt ventilasjon?
Ved behovsstyrt ventilasjon reguleres ventilasjonsanleggets kapasitet iht. luftkvalitet, personbelastning etc. Reguleringen kan skje automatisk. I næringsby...
Tue, 22 Aug, 2017 at 10:24 AM
Kan jeg skru ned luftmengden på aggregatet når det er kaldt ute?
Villavent ventilasjonsaggregat er utstyrt med effektiv varmeveksler og automatikk for å kunne ventilere på en sikker og økonomisk måte også når det er kal...
Tue, 22 Aug, 2017 at 10:24 AM
Hvor mye service kreves og hvor ofte?
Egne anvisninger for betjening og vedlikehold av ventilasjonsaggregatet, samt andre produkter som inngår i ventilasjonsanlegget må også følges. NB: Vent...
Tue, 22 Aug, 2017 at 10:24 AM
Hva er sommerdrift?
Villavent ventilasjonsaggregat er utstyrt med effektiv varmeveksler og automatikk for å kunne ventilere på en sikker og økonomisk måte. Aggregatet skifter a...
Tue, 22 Aug, 2017 at 10:25 AM
Hvor mye varme gjenvinnes?
I en moderne bolig utgjør energibehovet til oppvarming av ventilasjonsluft en betydelig andel. Den effektive varmeveksleren i Villavent-aggregatet sørger fo...
Tue, 22 Aug, 2017 at 10:25 AM
Hva er strømforbruket?
Villavent ventilasjonsaggregat er utstyrt med effektiv varmeveksler og automatikk for å kunne ventilere på en sikker og økonomisk måte. Aggregatet skifter a...
Tue, 22 Aug, 2017 at 10:25 AM