NorDan smartdør

Førstegangsoppsett av NorDan SmartDør
Hent ned installasjonsappen Velg Apple Store eller Google Play for Andriod basert på hvilket system din telefon kjører. App for Apple produkter ...
Mon, 21 Aug, 2017 at 3:13 PM
Tilkobling ved bruk av egen router
De fleste Internett-leveradører tillater at du bruker en egen router. Da settes hjemmesentralen (router levert av Internett-leveradør) i bridge-modus. Når h...
Mon, 21 Aug, 2017 at 3:15 PM
Åpne dør ved strømbrudd
Hva trenger jeg? For å åpne døren ved strømbrudd, behøves et 9V batteri. Det er anbefalt å ha et slikt batteri tilgjengelig, eksempelvis i nøkkelboks v...
Tue, 22 Aug, 2017 at 9:19 AM
Er det batteri i døren? Les dette!
Det er oppdaget en feil som kan oppstå i enkelte tilfeller om spenningen på batteriene i døren blir for lav. Da vil døren fortsette å være i strømsparemod...
Tue, 22 Aug, 2017 at 9:59 AM
Panelet kan aktiveres, men skjermen lyser hvitt
Dette kan oppstå om batteriet har for lav spenning. Følg stegene under: Ta av panelet på innsiden. Det er to små skruer øverst. Ta ut batteriene ...
Tue, 22 Aug, 2017 at 10:01 AM
Jeg har byttet navn/passord på det trådløse nettverket, må jeg endre på dørinnstillingene?
Dersom døren din er tilkoblet via Wi-Fi og navn eller passord endres, må du laste ned/bruke NorDan Oppsett App for å konfigurere Wi-Fi i døren på nytt. Er dø...
Tue, 22 Aug, 2017 at 10:03 AM
Panelet kan aktiveres, men knappene responderer ikke
En uventet feil har oppstått. Benytt RFID eller Lås opp-funksjonen i Smartly-appen for å komme inn Start døren på nytt gjennom reboot/tilbakestillin...
Tue, 22 Aug, 2017 at 10:03 AM
Master-PIN fungerer ikke
Etter bruk av NorDan Oppsett App eller oppdatering av SmartDørens programvare kan det i sjelden tilfeller forekomme at Master-PIN ikke fungerer. Ny kode...
Tue, 22 Aug, 2017 at 10:04 AM
PIN-koder/RFID-brikker fungerer ikke for å låse opp døren
Noe kan ha skjedd som hindrer tilgang med programmerte «nøkler». Master-PIN vil fortsatt fungere. Start døren på nytt ved å koble fra strømmen og koble ...
Tue, 22 Aug, 2017 at 10:04 AM
Panelet slår seg av og på, eller panelet responderer ikke
Døren har gått over til batteridrift, og spenningen i batteriet er for lav til å drive panelet. Sett et standard 9V-batteri mot polene nederst på utsi...
Tue, 22 Aug, 2017 at 10:05 AM