Nedenfor finner du informasjon om hvor du kan se målernummer på de ulike vannmålerne.




Minomess vannmåler



Sharky 744



Zelsius C5