For å kunne si hvor mye energi (kWh – kilowatt time) din bolig bruker, må vi måle både mengde vann som går gjennom rørene og temperaturen når vannet går inn og ut (tur/ retur temperatur). 

 

Til dette kan vi bruke to måleprinsipper, mekanisk måler kalt vingehjulsmåler, eller en ultralydmåler for å måle vannmengde.  

  

 

Alle data samles inn med trådløs kommunikasjon og sendes til våre sikre servere. 

Der sammenstiller vi disse dataene og beregner hvor mye de ulike boligene har brukt i energi.