Har dere en annen målerløsning fra før og nå skal over i Smartly løsningen, gjøres det på følgende måte:


  • Smartly har inngått en avtale med styret i ditt boligselskap og utfører bytte basert på denne avtalen
  • Vi avtaler tid for målerbytte med hver enkelt av dere, dere blir da kontaktet av vår rørlegger.
  • Vår rørlegger møter opp til avtalt tid og gjennomfører målerbytte på følgende måte:
    •  Tar bilde av eksisterende måler for å dokumentere målerstand og målernummer
    •   Bytter alle målere og tar nytt bilde for å dokumentere målerstand og målernumme