Det er et vanlig spørsmål om hvorfor prisen som man skal betale for lading ikke er lik strømprisen man betaler i sin egen bolig. Da er det ofte lett å glemme at den effektive strømprisen består av flere priskomponenter. Noen av disse er også forbeholdt det som regnes som næringsselskap, dette er for eksempel effektledd.


Du kan se eksempelet nedenfor som viser hvor stor andel de ulike priskomponentene utgjør i et typisk ladeanlegg (prosentfordeling vil kunne variere noe basert på effektuttak og forbruk i ladeanlegget)