Paragraf 16 i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg har krav om at anlegget skal være egnet til forutsatt bruk. Lading fra en vanlig jordet kontakt uten strømbegrensning på 10A eller jordfeilbryter type B tilfredsstiller ikke dette kravet fordi kontakten ikke er ment for denne typen belastning over tid (varmgang) og fordi bilens ladesystem kan hindre en vanlig jordfeilbryter i å fungere (maskerer likestrøm). At et lynnedslag i nærheten også kan svi av bilens elektronikk og batterier, hvis det ikke er installert overspenningsvern, er heller ikke i tråd med kravene i §16.


Dette innebærer at dersom det skal lades på fast biloppstillingsplass (hjemme eller på jobb), må ladesystemet være egnet til forutsatt bruk. Det må enten installeres en ladestasjon eller kurs for eksisterende kontakt oppgraderes som angitt for Mode 2 lading. Det er også viktig å få sjekket om selve anlegget tåler den nye belastningen over tid eller om det er gått ut på dato og må oppgraderes. Ta kontakt med en el-virksomhet for råd.

Merknad 1: Om det er installert spesiell ladekontakt før det kom regler om dette i 2014 utgaven av NEK 400 er det ikke krav om oppgradering. Da skal installatør allerede ha gjennomført en egen risikovurdering og informert bruker om sikker bruk.  Men kabel, kontakt og plugg må sjekkes jevnlig for varmgang og skade. DSB anbefaler at man legger en plan for oppgradering på et senere tidspunkt.

Merknad 2: Sporadisk lading fra vanlig jordet kontakt ved besøk eller på reise er greit om det ikke finnes andre egnede løsninger (= nødlading). Det er i så fall viktig å sjekke med eier av anlegget at dette er ok og at kabel og kontakter sjekkes jevnlig for varmgang. Husk å henge ladeboks i krok eller kurv.

DSBs klare anbefaling er å installere en ladestasjon (Mode 3). Denne løsningen ivaretar alle sikkerhetskrav, er praktisk og gir mange fordeler i fremtiden. Ladestasjon er pr. def. standard.