Leser du dette, er sannsynligheten stor for at du nå har overtatt en bolig med en eller annen form for fjernvarme, det skal du være glad for! 


Fordelene med et slikt anlegg er mange: 

- Energien i ditt bygg er levert eksternt fra (Fjernvarme) og ikke produsert i bygget 

- Enkelt varmeanlegg uten drifts og vedlikeholdskostnader på egne løsninger, eksempelvis varmepumper eller egne kjeler. 

- Lyse eller andre aktører eier, vedlikeholder og drifter varmesentralen med tilhørende infrastruktur 

- Høy leveringssikkerhet 

- Konkurransedyktige energipriser. 

- Kortreist Grønn Energi


Generelt om fjernvarme


Fjernvarme er oppvarmet vann som distribueres fra en sentral varmekilde til næringsbygg og boliger gjennom isolerte rør. Vannet holder 50-90 grader og sirkulerer mellom energisentralen og kundens sentral. Det varme vannet brukes til oppvarming ved at det benyttes vannbåren gulvvarme eller radiatorer, og til oppvarming av tappevann.

Lyse har bygget ut et fjernvarmenett som kan bruke ulike energikilder som spillvarme fra søppel, bioenergi, gass, varmepumper eller elektrisitet. Det gir en stabil, fleksibel og forutsigbar varmeforsyning.


På Forus har Lyse i samarbeid med blant annet IVAR bygget et energigjenvinningsanlegg (Forus Energigjenvinning). Alt søppel som vi ikke kan gjenvinne blir fraktet hit og brukt til å produsere fjernvarme, samt strøm. Det gir en smart ressursutnyttelse. Anlegget på Forus kan ta imot 110.000 tonn med restavfall i året. Dette gir mulighet for 225 GWH (millioner kWh) til fjernvarme og 50 GWh strøm. Anlegget ble bygget i 2002 og utvidet i 2012. Fjernvarmenettet til Lyse er godt utbygd på Forus med en arm ut til Jåttåvågen. Det arbeides med planer for videre utvidelse til Stavanger, Sandnes og Sola.


Mer utfyllende informasjon finner dere her: https://www.fjernvarme.no/fakta/fjernvarme