Laderen kan monteres direkte ute på vegg, det er ikke behov for ekstra tiltak for beskyttelse av laderen. Vi anbefaler alltid at laderen plassers i samarbeid med elektriker.