Med Pulsar Pluss med type 2 kabel er maks ladeeffekt 22kW dersom den elektriske installasjonen tillater det. 


Med Pulsar pluss med type 1 kabel er maks ladeeffekt 7,4kW dersom den elektriske installasjonen tillater det. 


Elektriker bistår med innstilling av ladeeffekt tilpasset den forankoblede installasjonen, slik at lading kan foregå på en trygg og forsvarlig måte. 


Viktig å huske at selv om laderen kan levere 22kW er det ikke sikkert at bilen din klarer å ta imot 22kW. Du vil altså aldri kunne ta ut mer effekt enn det vil en din kan håndtere, uansett hvilken ladeeffekt ladeboksen kan levere.