Wallbox Pulsar og Pulsar Plus har en LED-halo som reflekterer ladeaktiviteten ved hjelp av en enkel, lett og intuitiv fargekoding.

Her finner du de forskjellige fargene som vises på laderen, avhengig av enhetens status.

1. Innledning

Wallbox Pulsar og Pulsar Plus har en LED-halo som reflekterer ladeaktiviteten ved hjelp av en enkel, lett og intuitiv fargekoding.

2. LED-fargekoden til Wallbox Pulsar og Wallbox Pulsar Plus.

Her finner du de forskjellige fargene som vises på laderen, avhengig av enhetens status:

1.– STANDBY-modus (grønn)

Ladesystemet forblir i denne posisjonen når brukeren ikke har koblet til kjøretøyet.

2.– READY-modus (turkis)

Laderen registrerer at den er koblet til en bil. Tilkoblet modus er en overgangsstatus.

Dette betyr ulike scenarier:

 1. Laderen er koblet til kjøretøyet og kommunikasjonen mellom dem etableres. Mens du venter på å fullføre denne kommandoen og starte ladeprosessen, forblir enheten i denne posisjonen.
 2. Laderen, mens den er koblet til kjøretøyet, påviser om ladeprosessen er fullført eller om kjøretøyet ikke tillater ytterligere lading. (For eksempel: noen kjøretøy utfører planlagt lading). Laderen forblir i denne tilstanden til kjøretøyet er frakoblet eller kjøretøyet gjenopptar ladingen.
 3. Lading satt på pause: brukeren har stanset ladingen midlertidig gjennom appen.
 4. Slutten av tidsplanen (bare for Pulsar): Når en tidsplan er ferdig, stopper laderen og forblir i ready-modus til kjøretøyet frakobles eller brukeren starter ladeøkten på nytt gjennom appen.

3.– READY med PLANLAGT modus (turkist, blinkende lys)

Det er svært vanlig å planlegge ladeøkter av ulike grunner basert på tilgjengelig strøm, effektivitet, kostnader eller livsstilsprogrammering. Innstilling for Wallbox Pulsar/Pulsar Plus og ladeinnstillingene programmeres gjennom mobilappen.

Hvis du kobler til kjøretøyet mer enn 12t før tidsplanen, vil bilen starte ladingen automatisk.

4.– LADE-modus (blinker blått)

Når den sikre forbindelsen mellom laderen og kjøretøyet er etablert, starter ladeprosessen. I dette øyeblikket vil lysindikatoren vise et blinkende blått lys.

For å komme i modus, sørger ladesystemet for at tilkoblingen er sikker.

Dette begrenser den maksimale strømspenningen bilen kan motta og påser med parametre at alle interne operative variabler (temperatur, spenning, strøm, osv.) er innenfor sikkerhetsområdet.

Prosessen vil stoppe når:

 1. Ladingen av kjøretøyet er fullført.
 2. Brukeren låser opp og frigjør ladekontakten fra kjøretøyet.
 3. Ladeprosessen avbrytes på grunn av en feil med enten kjøretøyet eller laderen.


5.– Låsemodus (gul)

Denne fargen vises i laderen når brukeren låser laderen (og det elektriske kjøretøyet er frakoblet):

 1. Gjennom appen med tilkobling til Bluetooth eller Wi-Fi (sistnevnte kun for Pulsar Plus).
 2. Gjennom portalen med Wi-Fi (kun for Pulsar Plus).
 3. Hvis det er mer enn én bruker tilordnet laderen, låses den automatisk etter noen sekunder uten brukeraktivitet.

Så snart laderen er ulåst som vist tidligere, går den tilbake til ready-modus. Hvis laderen venter på en tidsplan eller en ladeøkt, vil fargekoden til de tidligere nevnte modusene gjelde.

6.– AVVIK-modus (rød)

Laderen er i feil modus. Ikke prøv å lade i denne tilstanden. Kontakt support@smartly.no slik at de kan gi deg råd om dette emnet.

Følgende forhold kan føre til AVVIK-modus:

 1. Laderen har funnet et nettverksproblem som ikke tillater sikker lading.
 2. Kjøretøyet kommuniserer en feil gjennom Control Pilot og deaktiverer ladeprosessen.
 3. Laderen oppdager en feil eller unormal aktivitet gjennom det interne overvåkingssystemet i sanntid