Hver Wallbox har et/en unik(t) serienummer (SN) og bruker-ID (UID) som er knyttet til laderen. De er begge unike for laderen, men SN identifiserer laderen, og UID-en fungerer som et passord.

Innledning

Hver Wallbox har et/en unik(t) serienummer (SN) og bruker-ID (UID) som er knyttet til laderen. De er begge unike for laderen, men SN identifiserer laderen, og UID-en fungerer som et passord.

Dette er nyttig å vite for å:

  • Koble myWallbox-profilen til laderen
  • Bruk Wallbox-appen og/eller myWallbox-portalen osv.

Alle laderne har denne funksjonaliteten fordi vi ønsker å gi sluttbrukerne våre full kontroll over ladeopplevelsen sin.

Finne SN og UID på esken

På utsiden av laderens eske er det en etikett med SN og UID plassert på den. Ta en titt her først:

Finne SN og UID på esken

Hvis du ikke lenger har esken til laderen, kan du ta en titt på selve laderen.

Hvis du eier en en Pulsar Plus, finner du klistremerke på nedre venstre side av laderen.