Kabel tilknyttet laderen kan skiftes. Dette er arbeider som må utføres av elektriker.