Kabel tilknyttet laderen kan skiftes. Dette er arbeider som må utføres av elektriker. 

Kunde kan selv kontakte elektriker for avtale om pris på arbeider med skifte av kabel.