Hvordan kan det ha seg at måleren som skal måle forbruket av fjernvarme oppgir en verdi i KWh?


Det er en vanlig oppfatning at KWh er det samme som strøm, men KWh er betegnelsen på energi. Det innebærer at man kan benytte denne betegnelsen både for strøm, og for fjernvarme.


Måleren som benyttes for å måle energiforbruket på fjernvarme er en ultralydmåler. Denne benytter et akustisk signal mellom 2 sensorer på røret som måler transittiden på et signal som sendes med en vinkel både medstrøm og motstrøm. Tidsdifferansen mellom disse forteller noe om hastigheten på vannet og man kan da beregne mengden siden arealet på røret er kjent.


Nå har regneverket beregnet mengden vann som passerer i røret, men det sier fortsatt ikke noe om energien som er tilført.


For å kunne finne energimengden så må man i tillegg benytte seg av målinger av temperatur. Dette gjøres ved å koble til to temperaturfølere til henholdsvis tur-røret (der vannet renner inn) og retur-røret (der vannet renner ut). Man vil da måle eksakt hvor mye temperaturen senkes fra det går inn til det går ut. Differansen her er er det som man kaller for Delta T.


Når man vet både mengde vann og Delta T så kan regneverket gjøre en utregning av energien som er tilført. Dette gjøres ved å benytte Spesifikk varmekapasitet for vann.


Forenklet så kan man si at man bruker en fast mengde energi for å varme opp en liter vann 1 grad, og det er dette som gjøres i regneverket.