De viktigste tiltakene man kan gjøre for å redusere kostnadene på fjernvarme i din boligseksjon er å ha et bevisst forhold til hva fjernvarmen benyttes til.


Varme / oppvarming


La ikke vinduene stå åpne i lengre tid i fyringsperioden. Utluftning skal skje ved at man 3 ganger i døgnet åpner vinduene i ca. 5 minutter (gjerne gjennomtrekk), slik at all fuktighet og dårlig luft trekkes ut, uten at møbler og vegg/gulv rekker å bli nedkjølt.  


Husk at stenge alle radiatorer, mens du lufter ut og still termostatventilene tilbake til den samme innstilling, etter at vinduene igjen er lukket.  


Sørg alltid for at luften har fri passasje rundt radiatorene - hvis ikke, sendes varmen i retur til varmesentralen/fjernvarmeverket.  


Tørk aldri tøy på radiatoren og "pakk" ikke radiatoren inn i møbler.  


Har du flere radiatorer, skal alle bidra med til oppvarmningen. Er det flere rom i boligen, og du ønsker en lavere temperatur i et av dem, skal du sørge for at døren alltid er lukket til rommet.  


Ikke lukk helt for varmen om natten i varme perioden, - senk heller romtemperaturen bare noen få grader, det gjøres ved å vri termostatventilen ned fra eks. 3 til 2  


Ved lengre fravær i leiligheten kan temperaturen senkes ytterligere noen grader.  


Utenfor fyringssesongen bør radiatorene kun brukes ved behov. Ellers bør termostaten stå på frost-safe-  


Gå til anskaffelse av termometer og heng det på innerveggen.  


Les av målerne med jevne mellomrom i fyringsperioden og eliminer for ubehagelige overraskelser. Spør noen andre beboere i tilsvarende leiligheter (dvs. samme størrelse og plassering i blokka) om hvor mye de bruker, og slik kan du få en ide om ditt forbruk er høyere.  


Hvis det er en radiator, som aldri er i bruk skal målerregistreringen være 0 (null). Hvis ikke, sjekk at radiatoren ventilen er helt lukket, eller om det varme vannet kommer inn i radiatoren gjennom retur røret.  


Vann/ varmt tappevann


Steng vannet, mens du børster tenner. Det samme gjelder, når du vasker eller barberer deg.  


Begrens badning i badekar, og spar mange liter vann. Et fem minutter lang dusj koster cirka 45 liter vann, mens et bad i badekar koster cirka 150 liter vann.  


Oppvasken bør ikke foretas under rennende vann. Bruk enten vaskens propp eller en balje.  


Tining av matvarer bør ikke skje under rennende vann. Ta i stedet matvarene ut i god tid, og legg dem i kjøleskapet. På den måte sparer du på vannet og utnytter samtidig kulden fra frostvarerene. 


Sørg for, at toaletter og vannkraner ikke renner eller drypper. Et toalett som renner kan lett forbruke 1.500 liter vann i døgnet. En dryppende vannkran sløser ca. 50 liter rent vann i døgnet  


Har du vannmåler(e), så avles den/dem med jevne mellomrom og slipp overraskelser. Kontroller også, at viseren eller tellerhjulet på din vannmåler står helt stille, når du ikke bruker vann. Hvis den ikke gjør det, kan det være snakk om utettheter i den interne installasjon.