De viktigste tiltakene man kan gjøre for å redusere kostnadene på fjernvarme i din boligseksjon er å ha et bevisst forhold til hva fjernvarmen benyttes til.


Forbruk av varmt tappevann - Her vil det tradisjonelt være mest å spare ved å kutte ned tiden man dusjer, og ellers ikke la varmt vann renne fra springen.


Forbruk til oppvarming - Her er det temperatur man opprettholder i eierseksjonen som vil kunne påvirke forbruket. Det man kan si som en tommelfingerregel er at 1 grad celsius opp eller ned i temperatur utgjør en endring i forbruket på ca 5-10 %. Det er bedre å skru ned temperaturen i din boligseksjon enn å “fyre for kråka”