I leiligheter er en vannmåler oftest en mengdemåler (mekaniske vingehjulsmålere). Når vannet flyter forbi så vil vingehjulene rotere og således måle vannmengde av varmt tappevann som passerer måleren. 


En vannmåler inneholder på samme måte som energimåleren et radiomodul som fjernavleses av radiomottaker