Vi har forståelse for at noen er bekymret for å ha personell på besøk i disse tider, og gjør oppmerksom på at det er fullt mulig å reservere seg mot dette. 


Vi følger rådene fra Folkehelseinstituttet:


Vurder egen helsetilstand med hensyn til symptomer på akutt luftveisinfeksjon og unngå å gå på jobb hvis du er syk.


Kontakt de du skal arbeide hos for å forhøre deg om de er i hjemmekarantene eller i hjemmeisolasjon.


Ved helt nødvendig arbeid som ikke kan utsettes, bør man avtale arbeid og nødvendige forhåndsregler i samråd med kommunehelsetjenesten. 


For øvrig gjelder råd om å holde avstand til andre personer (minimum 1 meter) og unngå håndhilsing.God håndhygiene med grundig håndvask er viktig under og etter endt arbeid.  Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan benyttes hvis håndvaskmuligheter ikke er tilgjengelig.


Dersom du ikke ønsker å ha personell inn, kan vi hjelpe til via Video-samtale dersom du har mulighet til dette, eller via vanlig telefon. Kontakt oss, så legger vi til rette for at denne oppdateringen skal gå så smertefritt som mulig.


Vennlig hilsen Smartly.