Der er foreløbig ikke mulig å endre ringelyden i skjermen.