Bilen lader ikke hele tiden, men stopper opp

-    Sjekk at ikke charge timer har blitt aktivert i bilen. Denne slås av med menyknappene.