I utgangspunktet ikke – dette er fordi løsningen primært er tilpasset de inverterene og eventuelt batteriene som vi leverer, og vi ser at dette gir en stabil og driftssikker løsning.