Du behøver ikke aktivt å gjøre noe selv. Men du har anledning til å overstyre, og du kan også velge høyere eller lavere komfortnivå.