Solcellepaneler bør fortrinnsvis monteres på sørvendte tak, dette da solen stiger i Øst og går ned i Vest.


Det er mulig å montere panel i andre himmelretninger, men produksjonen vil da bli redusert. Montering mot Nord frarådes.