For å ta ned styringspanelet må du benytte et lite skruejern. Dette bruker du til å trykke inn låsetappen som er på undersiden av panelet (sitter midt på). Samtidig som du trykker lett på den så kan du trekke panelet ut i bunn. Når det er løsnet fra bunnen så kan du ta bort skruejernet. Panelet er nå løst, og du kan skyve det oppover for å ta det av festebraketten. For å montere panelet på nytt fester du panelet på festebraketten i øvre kant. Deretter trykker du det fint på plass.


I den vedlagte videoen kan du se hvordan dette gjøres.

Panelene finnes i 2 utgaver henholdsvis MKI og MKII. Nedenfor vises hvordan du kan identifisere de ulike typene. De kan enkelt skilles på innfesting av høyttaler. MKI har utenpåliggende montering av høyttaler, mens MKII har innfelt høyttaler.                             MKI                              MKII