Følgende ladestasjoner kan i dag benyttes sammen med vår ladetjeneste


  • Schneider  - EV-link ladestasjoner med OCPP støtte
  • Zaptec - ZapCharger Pro ladestasjoner


Det arbeides kontinuerlig med å legge til støtte for andre typer ladestasjoner.


Dersom dere allerede har installert flere ladestasjon, og er usikker på om disse er støttet så kan dere bare sende en mail til support@smartly.no med typebetegnelse på ladestasjonen. Da vil dere få tilbakemelding på om vi kan levere tjenesten på denne ladestasjonen.