NB! Etter siste oppdatering har det blitt introdusert et hvitt lys når laderen står ledig uten bil tilkoblet. Dette gjelder da ladere som er monter i private anlegg, og ikke BRL/Bedrift.