Oversikt over aktive og planlagte driftsforstyrrelser:

Nåværende status:


Aktiv driftsforstyrrelse:

DatoStartSluttBerørt tjenestePlanlagt driftsforstyrrelse:


DatoStartSluttBerørt tjeneste