Oversikt over aktive og planlagte driftsforstyrrelser:


Nåværende status:


Aktiv driftsforstyrrelse:

DatoStartSluttBerørt tjeneste

Planlagt driftsforstyrrelse:


DatoStartSluttBerørt tjeneste