Max effekt: Dette er den maksimale effekten som er mulig å oppnå ved lading

dersom bil støtter dette, samt at det er nok tilgjengelig strøm i det elektriske anlegget.

Dette er et fast felt som konfigureres basert på vern i den elektriske installasjonen.


Pris: Denne viser pris for lading, og kan bestå av ulike elementer.

Pr i dag så står den i null for alle som ikke har avtale om pris pr ladesesjon.