Ja, dette er mulig, og kan være aktuelt hvis du ikke har skaffet deg elbil enda, men benyttet anledningen til å være klar til lading når elbil kommer på plass.


Du kan få montert lader, og ikke ta den i bruk. Abonnementet begynner først å løpe når du har bestilt abonnement og fått tilgang til å lade via app.

Frem til abonnementet er startet vil du ikke motta noe faktura på abonnement.

Merk at det ikke vil være mulig å bruke laderen din før du har aktivert abonnementet.