For å kunne benytte ladebrikker til å starte lading så må denne registreres på din bruker.

Dette gjøres via Smartly appen. Det vil si at du må ha en bruker på denne og være logget inn.


Er du usikker på hvordan dette gjøres så se gjerne på våre andre veiledninger.For å komme til menyen for registrering av ladebrikker så velger du "Mer" i hovedmenyen nederst i skjermbildet.
Velg deretter Ladebrikker.Så velger du "Registrer ny ladebrikke".


(NB!Ved Zaptec lader må ladekabel være tilkoblet bil for å registrere Rfid brikke, 

og en må koble fra og til bil dersom en skal registrere flere brikker.)Du vil nå få melding om å taste kode for ladestasjon.

Dette er en kode som skal være merket på laderen, og se slik ut:Tast inn ladekoden.Du får deretter beskjed om å vise ladebrikken på laderen.Brikken må holdes inntil symbolet for ladebrikke som vist nedenfor.Appen bekrefter nå at registreringen var vellykket.


(Ved Zaptec ladestasjon må man koble fra kabel til bil for å kunne registrere neste brikke)


Du kan nå gi navn til brikken. Når du har tastet inn navnet så velger du "Fullfør".
Ladebrikken er nå registrert og kan benyttes til å starte lading uten å benytte appen.


Det er kun ladebrikker med den trådløse teknologien Mifare som vil fungere på laderne,

men dette er teknologien som de fleste benytter. Det innebærer at du kan benytte Rfid brikker

fra f.eks. Elbilforeningen, Fortum, Grønn Kontakt, Bilkraft