For å kunne benytte ladebrikker til å starte lading så må denne registreres på din bruker.

Dette gjøres via Smartly appen. Det vil si at du må ha en bruker på denne og være logget inn.


Er du usikker på hvordan dette gjøres så se gjerne på våre andre veiledninger.For å komme til menyen for registrering av ladebrikker så velger du "Mer" i hovedmenyen nederst i skjermbildet.
Velg deretter Ladebrikker.Så velger du "Registrer ny ladebrikke".Du vil nå få melding om å taste kode for ladestasjon.

Dette er en kode som skal være merket på laderen, og se slik ut:Tast inn ladekoden.Du får deretter beskjed om å vise ladebrikken på laderen.Brikken må holdes inntil symbolet for ladebrikke som vist nedenfor.Appen bekrefter nå at registreringen var vellykket.


Du kan nå gi navn til brikken. Når du har tastet inn navnet så velger du "Fullfør".
Ladebrikken er nå registrert og kan benyttes til å starte lading uten å benytte appen.


Det er kun ladebrikker med den trådløse teknologien Mifare som vil fungere på laderne.