Dersom bilen står til lading og du åpner appen vil du få opp skjermbilde som viser at bilen lader.


Trykk på stopp for å stanse ladingen. 

Du vil da få opp en dialogboks for å bekrefte at du ønsker å stanse lading.

Velg "Ja" for å stanse, eller "Nei" om du ønsker å avbryte.
Du vil få en bekreftelse på at lading er ferdig.

Du kan nå koble fra bilen.
Ladingen er nå avsluttet.