Etter at du har logget på appen vil du få opp en oversikt som viser tilgjengelige ladestasjoner som du har tilgang til.Trykk på den ladestasjonen som du ønsker å lade fra.


Du vil da få opp et oversiktsbilde over laderen.

Trykk på ikonet av en bil for å starte lading.
Du vil nå se at appen koblet til laderen og klargjør lading.
Når denne er ferdig så vil du kunne se at bilen lader.