Skjema for bestilling av ladestasjon av elektriker


Dette skjema skal benyttes for å bestille ladestasjon i ditt sameie/boligselskap som benytter seg av Smartly ladetjeneste. 


Det gjøres oppmerksom på at Smartly ikke er avtalepart på denne bestillingen, men kun videreformidler av denne til den lokale installatør som sameiet har inngått avtale med. Dette innebærer også at ordrebekreftelse, fakturering av installasjon og lader gjøres fra installatør.


Bestille lader