Bakgrunn:

Produsent av Smartdøren har valgt å stanse produksjon og videreutvikling (ref. https://www.nordan.no/smartdor). 

Beslutningen om å fase ut produktet innebærer at det ikke vil bli gjort videre programvareutvikling og feilretting mht programvaren for døren. Som en konsekvens av dette vil Smartly ikke kunne levere tjenesten med ønsket kvalitet.  Hva vil oppsigelsen innebære for deg:


Siste dato for fakturering av abonnementet er 31.05.2018. Tjenesten stenges ned 01.08.2018.

Når tjenesten stenger vil man ikke lenger kunne bruke noe av dørens funksjonalitet.


Vi har laget en liten oppsummering mht hvordan stenging av tjenesten vil påvirke din dør.


Vi gjør oppmerksom på at øvrige tjenester fra Smartly som ikke er tilknyttet NorDan Smartdør vil fungere som tidligere.


Hva må du gjøre:

Du trenger ikke å foreta deg noe, men vi anbefaler at du fjerner dørens tilkobling til internett. Dette gjøres enkelt ved å ta bort  ta bort nettverkskabelen mellom strømforyningen til døren og din router (hjemmesentral), se vedlagt illustrasjon for nærmere informasjon. 

Deretter anbefaler vi at døren tilbakestilles til fabrikkinnstillinger. Før dette er gjort vil du nemlig ikke kunne endre konfigurasjonen på døren lokalt, herunder legge til og fjerne brukere.


Vedlagt er brukerveiledning på NorDan Smartdør. Her vil du kunne se hvordan du tilbakestiller dør til fabrikkinnstilling og konfigurerer døren til å benytte standard funksjonalitet.Ved ytterligere spørsmål omkring Smartdøren, kan du ta kontakt med NorDan direkte eller med forhandler hvor du kjøpte døren.


/Smartly