Det kan være greit å merke seg at ved styring av aktuatorer på vann så styrer ikke Smartly temperatur på vannet. Det fungerer slik:


Er ønsket temperatur over den faktiske temperaturen så vil Smartly i beskjed til en aktuator om å koble spenning til ventilen på vanntilførselen slik at denne åpner og det strømmer vann igjennom sysytemet.

Er ønsket temperatur under den faktiske temperaturen så vil Smartly gi beskjed til en aktuator om å koble fra spenningen til ventilen på vanntilførselen slik at denne lukker og at sirkulasjonen av varmt vann stopper.


Som en ser så er det ikke selve temperaturen som blir styrt, men gjennomstrømning av vannet.


De fleste anlegg har ventiler som er montert på en fordeling i skapet til rørleggeren.Disse ventilene har normalt sett en mekanisk mulighet for å vise om de er aktive eller ikke. 


Nedenfor finner du illustrasjoner på ventiler og hvordan du kan se status på disse.


Upnor:

På Upnor ventilene er det et lite klart vindu som du kan kikke inn i på selve ventilen. Dersom dette

vinduet er klart, så er det ikke strømtilførsel fra Smartly systemet, og ventilen er deaktiver.

Dersom det er en aktivt hvitt gardin som er fremme så er det strøm til ventilen, og den er da aktiv.


Illustrasjonsbilde:Danfoss:

På Danfoss ventilene så kan man enkelt se om disse er aktivert ved å følge med på toppen på ventilen. En vil her kunne se at det svarte feltet reiser seg opp og blir stående med en høyde som er over selve ventilen.


Illustrasjonsbilde: