Disse bildene viser tilkobling av strømforsyningen til styringspanelet. 


Oversikt:


Her ser man tilkoblingen av nettverkskabel og strøm. Nettverkskabel (Data In) skal være koblet til din hjemme router eller switch.


Her ser man tilkoblingen av nettverkskabel (Data Out) som skal være koblet til styringspanelet.