Her kan du se aktive eller planlagte driftsforstyrrelser på våre tjenester:


Nåværende status:
Aktive driftsforstyrrelser: 


Dato
Tid start
Tjeneste rammet
Planlagte driftsforstyrrelser:


Dato
Tid start
Tid slutt
Planlagt arbeid
Tjenester som bli påvirket