Dersom det ikke kommer lyd i styringspanelet når man trykker på lokal ringeknapp så må man sjekke at lyden står på. Dette gjøres ved å trykke på meny øverst i høyre hjørnet på panelet. Deretter så drar man menyen helt ned og trykker på bytt hus. Deretter så trykker man på innstillinger. Når du kommer til denne menyen så kan man velge lydnivå på glidebryter for lydvolum.For å komme tilbake benytter man tilbake pilen øverst til venstre for å komme ut til hovedmenyen.Deretter velger man pil til høyre ved siden av adressen på aktuell bolig.