Man har nettopp lukket døren, man vet den er låst men app viser dør ulåst. 


Her er det en kjent feil:

Om man bruker manuell vrider på innsiden av døren når man låser den opp så endres ikke status når døren automatisk låses.

Workaround:

Bruk låseknapp på innsiden for å låse opp døren.

Dette vil sette alle status riktig