Dersom du har styringspanel i boligen og du får problemer med pålogging eller det å motta samtaler fra porttelefon så må du sjekke at styringspanel er koblet til internett. 


Dersom styringspanel er koblet til internett så sjekk hvilken type switch som  er benyttet. Vi har på enkelte Cisco SF-100D-05switcher opplevd stabilitetsproblemer. Dersom du skulle ha en slik switch installert så oppretter du en sak her på supportsidene. Vi vil da få hjulpet deg med å få denne skiftet ut.