Det er mange som lurer på om det er lov å lade direkte på stikkontakt som man har f.eks. i garasjen. 


For å kunne lade på stikkontakt hjemme så må man følge flere krav.

Dette kan man lese mer om hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)


Der kan man lese følgende:

2.1 Mode 2 - "vanlig kontakt"

Ladeledningen plugges i en vanlig jordet kontakt (på fagspråket kalt Schuko kontakt). På ladeledningen henger det en boks som styrer ladestrømmen og overvåker sikkerheten. Dersom det legges til rette for lading fra en fast ladekontakt, skal kontakten forsynes fra en egen kurs med maks 10A sikring. Begrensningen gjelder ikke industrikontakt (CEE / EN 309) som brukes sjelden. Kursen skal være beskyttet av en egen jordfeilbryter av B type (blir ikke forstyrret av støy fra bilens ladesystem). Husk oppheng av ladeboks i kurv eller krok. Kontakten blir nemlig ødelagt av vekten av ladeboks og kabel.