Dersom du ønsker å få ditt navn i ringeklokken i tillegg til leilighetsnummer så registrerer du bare en sak her på supportsidene, Husk å legge med informasjon om adresse og leilighetsnummer.