Dersom du får opp feil adresse i app, ta kontakt med oss ved å registrere en sak på våre support sider eller pr telefon på 51 90 80 90.